เซิฟเวอร์ทำงานตามปกติ

เซิฟเวอร์ Yami Community Storage Server กำลังทำงานปกติ
ไม่มีรูปภาพหรือเนื้อหาใดๆที่ได้รับผลกระทบ

คำถามที่พบบ่อย

เป็นระบบเซิฟเวอร์และโดเมนที่จะเก็บเนื้อหาต่างๆ เช่นการอัพโหลดของผู้ใช้ และสคริปต์ต่างๆของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เว็บไซต์ทำงานได้ตามปกติ

หากไม่มีระบบนี้ หรือระบบ Yami S1 มีปัญหา จะส่งผลให้เว็บไซต์ Yami Community แสดงผลได้ไม่ถูกต้อง ไม่มีรูปภาพใดๆปรากฎบนเว็บไซต์ และเว็บไซต์จะอยู่ในสถานะใช้งานไม่ได้ ระบบนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อเว็บไซต์ Yami Community เป็นอย่างมาก

© Copyright 2019 Nisuki Works - All right reserved